இந்தியாவின் தாக்குதலை உறுதி செய்த பாக்கிஸ்தான் இராணுவம்.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote