அஜித், விஜய், அனைவரின் வெரற்றியிலும் இந்த தத்துவம் அடங்கி உள்ளது

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

0 points
Upvote Downvote